Risico’s van uitponden
Risico's van uitponden Uitponden brengt aanzienlijke risico's met zich mee voor huurders en de bredere samenleving, waaronder een afname van [...]
Courant vastgoed
courant vastgoed Binnen de vastgoedsector is 'courant vastgoed' een term die vaak wordt gebruikt. Courant vastgoed verwijst naar vastgoedobjecten die [...]
Optoppen
Optoppen In de stedelijke omgevingen van vandaag is ruimte een kostbaar goed geworden. Steden worden geconfronteerd met de uitdaging om [...]
De splitsingsakte
De splitsingsakte De splitsingsakte vormt de hoeksteen van het eigendomsrecht en het beheer van appartementencomplexen. Het biedt duidelijkheid en structuur [...]
Vastgoedbegrippen
Veelgebruikte vastgoedbegrippen Een overzicht van veelgebruikte vastgoedbegrippen 1. Aankoopmakelaar: Een makelaar die optreedt namens de koper bij de aankoop van [...]
Kamerverhuurvrijstelling 2023
Kamerverhuurvrijstelling De kamerverhuurvrijstelling is een regeling binnen de Nederlandse belastingwetgeving die huiseigenaren in staat stelt om belastingvrij een deel van [...]
Financieringsvoorbehoud
Financieringsvoorbehoud Een financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde. Een financieringsvoorbehoud zorgt ervoor dat een koper die de beoogde vastgoedfinanciering niet kan [...]
Uitponden van woningen
Uitponden van woningen Een vastgoedbeleggingsstrategie die een stijgende populariteit geniet betreft het uitponden van woningen. Met uitponden wordt geanticipeerd op [...]
Nonrecourse-lening
Nonrecourse-lening Wanneer meerdere vastgoedobjecten in eigendom zijn van dezelfde entiteit (bijvoorbeeld een besloten vennootschap), bestaat het risico dat het niet [...]
As is, where is
As is, where is De as is, where is-clausule is over komen waaien uit Angelsaksische landen en is inmiddels gemeengoed [...]
Toekomst vastgoed-fbi
Toekomst vastgoed-fbi De vastgoed-fbi heeft in de huidige vorm de langste tijd gehad. Per 1 januari 2024 wordt de regelgeving [...]
Bruto aanvangsrendement (BAR)
Bruto aanvangsrendement (BAR) Het bruto aanvangsrendement (in het Engels: Return on gross operating income) wordt berekend door de verwachte brutojaarhuur [...]
De ouderdomsclausule
De ouderdomsclausule Bij het kopen van ouder vastgoed is de ‘ouderdomsclausule’ eerder regel dan uitzondering. Dit artikel behandelt wat de [...]
Aanvangsrendement op vastgoed
Aanvangsrendement op vastgoed Aanvangsrendement op vastgoed wordt veelal uitgedrukt in de kengetallen bruto aanvangsrendement (BAR) en netto aanvangsrendement (NAR). Bruto [...]
Huurliberalisatiegrens 2022
Huurliberalisatiegrens 2022 De huurliberalisatiegrens bedraagt in 2022 € 763,47. Dit was € 752,33 in 2021. De huurliberalisatiegrens De huurliberalisatiegrens is [...]
Verkoop onder voorwaarden (VoV)
Verkoop onder voorwaarden (VoV) Woningcorporaties en projectontwikkelaars die een VoV-woning terugkopen van particulieren, kunnen onder voorwaarden vanaf 1 januari 2022 [...]
Kosten koper (k.k.)
Kosten koper (k.k.) Kosten koper betekent dat de koper bij een vastgoedtransactie de kosten voor overdracht van vastgoed voor zijn [...]
Vrij op naam (v.o.n.)
Vrij op naam (v.o.n.) Vrij op naam betekent dat de verkoper bij een vastgoedtransactie de kosten voor de overdracht van [...]
Loan-to-value (LTV)
Loan-to-value (LTV) Loan-to-value is een veelgebruikt begrip bij vastgoedfinancieringen. LTV impliceert simpelweg wat de verhouding tussen de hoogte van de [...]
Recht van eerste koop
Recht van eerste koop De situatie dat een vastgoedobject bij een voorgenomen transactie eerst aan een specifieke partij aangeboden dient [...]
Opkoopbescherming
Opkoopbescherming Grote steden bezien momenteel de noodzaak tot het invoeren van opkoopbescherming. Met deze stap wordt verwacht het tekort aan [...]
Regels voor kamerverhuur
Regels voor kamerverhuur Kamerverhuur is aan regelgeving gebonden. De regels zijn onder te verdelen in algemene regels tot drie kamers, [...]
Afschrijven op vastgoed
Afschrijven op vastgoed Vanuit de praktijk merken wij dat cliënten het hoofdstuk afschrijven op vastgoed vaak lastig vinden. Om deze [...]
WOZ-waarde
WOZ-waarde Jaarlijks bepalen gemeenten de waarde van onroerende zaken middels een taxatie (de WOZ-waarde). De waardepeildatum is 1 januari van [...]
Pandbrieffinanciering
Pandbrieffinanciering Een pandbrieffinanciering is een door een hypotheekportefeuille gedekte obligatie (Engels: covered bond). Een pandbrief wordt veelal door een bank [...]
Spouwmuurisolatie
Spouwmuurisolatie Sedert 1980 worden buitenmuren standaard en met steeds betere materialen geïsoleerd. Woningen die tussen 1920 en 1980 gebouwd zijn [...]
Woningcorporaties
Woningcorporaties Woningcorporaties moeten zich richten op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. De Woningwet 2015 noemt dit: diensten [...]
Hypotheekrecht
Hypotheekrecht Hypotheekrecht is een beperkt zekerheidsrecht dat gevestigd kan worden op registergoederen. Hypotheekrecht is een recht dat de hypotheeknemer aan [...]
Securitisatie van vastgoedleningen
Securitisatie van vastgoedleningen Securitisatie van vastgoedleningen betreft het onderbrengen van meerdere vastgoedleningen in een specifiek voor dit doel opgerichte onderneming [...]
Woonhuissubsidie
Woonhuissubsidie De fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten komt te vervallen. Uitgevoerde onderhoudskosten 2018 komen in 2019 voor het [...]
Leegstand
Leegstand De leegstandwet geeft aan dat er sprake is van leegstand wanneer een vastgoedobject niet door een huurder of een [...]
Zelf zonnepanelen plaatsen
Zelf zonnepanelen plaatsen Het aandeel duurzame energie bedraagt in Nederland inmiddels zo’n 14% (ongeveer 20 miljard kWh, goed voor zo’n [...]
Netto aanvangsrendement (NAR)
Netto aanvangsrendement (NAR) Het netto aanvangsrendement (in het Engels: Return on net operating income) wordt berekend door het verwachte exploitatieresultaat [...]
Opbrengst zonnepanelen
Opbrengst zonnepanelen De opbrengst per zonnepaneel verschilt per soort paneel. 10 vierkante meter aan zonnepanelen levert gemiddeld zo’n 1300 kWh [...]