Toekomst vastgoed-fbi

De vastgoed-fbi heeft in de huidige vorm de langste tijd gehad. Per 1 januari 2024 wordt de regelgeving omtrent vennootschapsbelasting aangepast, waardoor fiscale beleggingsinstellingen niet meer direct in vastgoed mogen beleggen.

Wat is een fiscale beleggingsinstellingen (fbi)?

Een fiscale beleggingsinstelling is een NV, BV of een fonds voor gemene rekening, met de volgende eigenschappen:

  • Het doel en de feitelijke werkzaamheden bestaan uit het beleggen van vermogen.
  • De instelling voldoet aan een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat de winst binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders (waarop 15% dividendbelasting wordt ingehouden).

Wat is het VpB-tarief van een fbi?

Het VpB-tarief van een fbi is 0% van het belastbare bedrag.

Wat verandert er aan de vastgoed-fbi?

Per 1 januari 2024 wordt de regelgeving omtrent vennootschapsbelasting aangepast, waardoor fiscale beleggingsinstellingen niet meer direct in vastgoed mogen beleggen.

Bij directe vastgoedbeleggingen is dan niet meer het o%-tarief van toepassing, maar het reguliere vennootschapsbelastingtarief (t/m € 395.000 15% en daarboven 25,8%).

Wat is het doel van de aanpassing van de regelgeving voor vastgoed-fbi’s?

Het doel van de aanpassing van de regelgeving voor vastgoed-fbi’s is de fiscale behandeling over resultaten uit vastgoed evenwichtiger maken.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.