Bruto aanvangsrendement (BAR)

Het bruto aanvangsrendement (in het Engels: Return on gross operating income) wordt berekend door de verwachte brutojaarhuur van het eerste jaar na aankoop te delen door de investeringsuitgave en uit te drukken in een percentage.

BAR = (BJH / INV) * 100%

BJH = verwachte brutojaarhuur van het eerste jaar na aankoop

INV = investeringsuitgave

Voornamelijk bij het vergelijken van investeringsmogelijkheden van vastgoed dat gedurende lange tijd verhuurd is, biedt de methode relevante inzichten. Voort geldt als beslissingsgrondslag BAR > het voor de organisatie geldende minimale bruto aanvangsrendement.

Bruto aanvangsrendement is een eenvoudige rendementsberekening die een eerste indruk geeft over de potentie van een vastgoedinvestering.

Verschil tussen netto- en bruto aanvangsrendement

Het netto aanvangsrendement (in het Engels: Return on net operating income) wordt berekend door het verwachte exploitatieresultaat (brutojaarhuur minus exploitatiekosten) van het eerste jaar na aankoop te delen door de investeringsuitgave en uit te drukken in een percentage.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering of vastgoedadvies contact met ons op.