Bruto aanvangsrendement (BAR)

Het bruto aanvangsrendement (in het Engels: Return on gross operating income) wordt berekend door de verwachte brutojaarhuur van het eerste jaar na aankoop te delen door de investeringsuitgave en uit te drukken in een percentage.

Formule BAR

BAR = (BJH / INV) * 100%

BJH = verwachte brutojaarhuur van het eerste jaar na aankoop

INV = investeringsuitgave

Voorbeeld BAR

BJH = verwachte brutojaarhuur van het eerste jaar na aankoop = € 150.000

INV = investeringsuitgave = € 1.500.000

BAR = (BJH / INV) * 100% = € 150.000 / € 1.500.000 = 10 %.

Waarom BAR?

Voornamelijk bij het vergelijken van investeringsmogelijkheden van vastgoed dat gedurende lange tijd verhuurd is, biedt de methode relevante inzichten.

Voort geldt als beslissingsgrondslag BAR > het voor de organisatie geldende minimale bruto aanvangsrendement als voorwaarde voor het continueren van de investering.

Bruto aanvangsrendement is een eenvoudige rendementsberekening die een eerste indruk geeft over de potentie van een vastgoedinvestering.

Is de BAR laag, dan geldt dat een hoge investering vereist is ten opzichte van de jaarlijkse verwachte huur. Is de BAR hoog, dan geldt dat een lage investering vereist is ten opzichte van de jaarlijkse verwachte huur.

Een hoge of een lage BAR

Een hoge of lage BAR kan verschillende oorzaken hebben.

Stabiel vastgoed met goede kredietwaardige huurders gaat vaak gepaard met een lage BAR. Investeerders zijn door het lage risico bereid om meer te betalen voor het vastgoed.

Bedrijfsspecifiek gemaakt vastgoed met werk aan de winkel gaat vaak gepaard met een hoge BAR. Dit vastgoed is lastiger te verhuren aan andere huurders, wat voor een hoger risico zorgt. Investeerders zijn minder bereid voor dit vastgoed te betalen, wat resulteert in een hogere BAR

Tekortkomingen BAR

BAR geeft een snelle indruk van de waarde van vastgoed. De tekortkomingen mogen echter niet genegeerd worden. Zo houdt BAR rekening met een marktconforme huur en wordt geen rekening met achterstallig onderhoud of aanvangsleegstand gehouden.

Verschil tussen netto- en bruto aanvangsrendement

Het netto aanvangsrendement (in het Engels: Return on net operating income) wordt berekend door het verwachte exploitatieresultaat (brutojaarhuur minus exploitatiekosten) van het eerste jaar na aankoop te delen door de investeringsuitgave en uit te drukken in een percentage.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.