Aanvangsrendement op vastgoed

Aanvangsrendement op vastgoed wordt veelal uitgedrukt in de kengetallen bruto aanvangsrendement (BAR) en netto aanvangsrendement (NAR).

Bruto aanvangsrendement (BAR)

Het bruto aanvangsrendement (in het Engels: Return on gross operating income) wordt berekend door de verwachte brutojaarhuur van het eerste jaar na aankoop te delen door de investeringsuitgave en uit te drukken in een percentage.

BAR = (BJH / INV) * 100%

BJH = verwachte brutojaarhuur van het eerste jaar na aankoop

INV = investeringsuitgave

Voornamelijk bij het vergelijken van investeringsmogelijkheden van vastgoed dat gedurende lange tijd verhuurd is, biedt de methode relevante inzichten. Voort geldt als beslissingsgrondslag BAR > het voor de organisatie geldende minimale bruto aanvangsrendement.

Bruto aanvangsrendement is een eenvoudige rendementsberekening die een eerste indruk geeft over de potentie van een vastgoedinvestering.

Netto aanvangsrendement (NAR)

Het netto aanvangsrendement (in het Engels: Return on net operating income) wordt berekend door het verwachte exploitatieresultaat (brutojaarhuur minus exploitatiekosten) van het eerste jaar na aankoop te delen door de investeringsuitgave en uit te drukken in een percentage.

Het exploitatieresultaat betreft het resultaat voor rentekosten en belastingen.

NAR = (ER / INV) * 100%

ER= exploitatieresultaat (resultaat voor rentekosten en belastingen)

INV = investeringsuitgave

Netto aanvangsrendement is een eenvoudige rendementsberekening die een eerste indruk geeft over de potentie van een vastgoedinvestering. Wanneer (ER / INV) > rentelast betekent dit tevens dat de exploitatie afdoende is om de rentelasten te betalen.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering of vastgoedadvies contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Anno is er voornamelijk voor ondernemers. De dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het adviseren over zakelijk vastgoed.

Ondernemers hebben meestal weinig ervaring met zakelijk vastgoed. Dit maakt de match tussen ondernemers en Anno zo speciaal. Anno levert een unieke dienst en hanteert hierbij een assertieve manier van werken, waardoor u snel aan tafel zit met relevante partijen.

Neem direct contact op voor meer informatie: 076-3690174