Netto aanvangsrendement (NAR)

Het netto aanvangsrendement (in het Engels: Return on net operating income) wordt berekend door het verwachte exploitatieresultaat (brutojaarhuur minus exploitatiekosten) van het eerste jaar na aankoop te delen door de investeringsuitgave en uit te drukken in een percentage.

Het exploitatieresultaat betreft het resultaat voor rentekosten en belastingen.

NAR = (ER / INV) * 100%

ER= exploitatieresultaat (resultaat voor rentekosten en belastingen)

INV = investeringsuitgave

Netto aanvangsrendement is een eenvoudige rendementsberekening die een eerste indruk geeft over de potentie van een vastgoedinvestering. Wanneer (ER / INV) > rentelast betekent dit tevens dat de exploitatie afdoende is om de rentelasten te betalen.

Verschil tussen netto- en bruto aanvangsrendement

Het bruto aanvangsrendement (in het Engels: Return on gross operating income) wordt berekend door de verwachte brutojaarhuur van het eerste jaar na aankoop te delen door de investeringsuitgave en uit te drukken in een percentage.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering of vastgoedadvies contact met ons op.