Huurliberalisatiegrens 2022

De huurliberalisatiegrens bedraagt in 2022 € 763,47. Dit was € 752,33 in 2021.

De huurliberalisatiegrens

De huurliberalisatiegrens is de wettelijk vastgestelde grens waaruit volgt of een huurwoning een sociale huurwoning of een huurwoning in de vrije sector is.

Het moment van aangaan van de huurovereenkomst bepaalt wat voor soort huurwoning het betreft.

De huurliberalisatiegrens is o.a. relevant, omdat de huurder in aanmerking kan komen voor huurtoeslag en beschermd wordt tegen te hoge toekomstige huurverhogingen.

Rekenhuur

De huurliberalisatiegrens bedraagt in 2022 € 763,47.

De rekenhuur betreft de kale huur plus deze servicekosten (max 12 euro per servicekostensoort):

  1. kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten
  2. kosten energie voor gemeenschappelijke ruimten
  3. kosten voor de huismeester
  4. kosten voor dienst- en recreatieruimten

 

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.