Inkomen te hoog voor een sociale huurwoning (2022)?

Het huren van een sociale huurwoning is aan voorwaarden verbonden. Eén van deze voorwaarden is dat uw inkomen niet te hoog mag zijn. Dit artikel behandelt de inkomensvoorwaarde bij sociale huurwoningen.

Wat is een sociale huurwoning

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een lage huur die meestal eigendom is van een woningcorporatie. Sociale huurwoningen zijn gewild, omdat de huur laag en de ligging van de woningen vaak uitstekend is.

Wat voor voorwaarden gelden er voor huur van een sociale huurwoning?

De voorwaarden die gepaard gaan met het huren van een sociale huurwoning zijn divers. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Inkomensvoorwaarden (uw inkomen mag niet te hoog zijn)
  • Gezinssamenstelling (grootte van het gezin moet passen bij de woning)
  • Aanwezigheid van een huisvestingsvergunning van de gemeente en hieraan verbonden eisen met betrekking tot wonen, werken of studeren in de gemeente.

Inkomensvoorwaarden sociale huurwoning

In dit artikel behandelen we de inkomensvoorwaarde voor een sociale huurwoning. In 2022 is de regelgeving aanzienlijk gewijzigd.

2021

In 2021 gold nog dat wooncorporaties 80% van de vrijgekomen sociale huurwoningen moesten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 40.024, 10% gealloceerd mocht worden aan huishoudens met een inkomen van € 40.024 tot € 44.655 en voor de overige 10% gealloceerd mag worden aan hogere inkomens.

2022

In 2022 geldt dat minimaal 92,5% aan de doelgroep gealloceerd dient te worden. De doelgroep bestaat uit eenpersoonshuishoudens (inkomen tot € 40.765) of meerpersoonshuishoudens (inkomen tot € 45.014). De middencategorie die in 2021 nog van toepassing was, komt te vervallen. De overige 7,5% mag gealloceerd worden aan alle huishoudtypes, dus ook met inkomens boven de doelgroepgrenzen.

Als er afspraken gemaakt worden over meer ruimte vrije toewijzingen in de prestatieafspraken, dat gaat de verhouding naar 85% < doelgroepgrenzen 15% > doelgroepgrenzen.

Beyn Mensenwerk

Dit artikel over inkomenscriteria voor een sociale huurwoning is geschreven in samenwerking met onze partner Beyn Mensenwerk.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.