Regels verhogen huurprijs sociale huurwoning

Aan het verhogen van de huurprijs van een sociale huurwoning zijn regels gebonden. In dit artikel gaan we nader in op deze regels.

Tijdstip huurverhoging

De huur voor een sociale huurwoning mag één keer per jaar verhoogd worden. Meestal gebeurt dit op 1 juli (maar een corporatie mag van deze datum afwijken, zolang de huurverhoging maar beperkt blijft tot één keer per jaar).

Indien tot een huurverhoging besloten wordt, dient dit twee maanden voor de ingang van de huurverhoging gecommuniceerd te worden middels een huurverhogingsvoorstel aan de huurder.

Hoogte huurverhoging

De hoogte van de toegestane huurverhogingen volgen uit de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte en het Burgerlijk Wetboek.

Huursombenadering

Meestal geldt voor de som aan woningen onder beheer van de woningcorporatie een maximale verhoging gelijk aan de inflatie van het jaar. In 2020 gaat het om 2,6%.

De huursombenadering zorgt ervoor dat de woningcorporaties wat meer het evenwicht in de huurtarieven kunnen vinden in het portfolio.

Bij woningen die relatief goedkoper zijn, kan de verhoging dus hoger zijn dan bij woningen die relatief wat duurder zijn.

Individuele huurverhoging

Los van de huursombenadering is ook de huurverhoging van individuele woningen aan maxima gebonden. Meestal gebeurt dit door het inflatiecijfer als gebruikt in de huursombenadering en een opslag. Voor 2020 geldt een opslag van 2,5% op het inflatiecijfer van 2,6% en dus een maximale individuele huurverhoging van 5,1%.

Uitzonderingen

Uiteraard gelden er uitzonderingen, maar die gaan te ver voor dit artikel.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering of vastgoedadvies contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Anno is er voornamelijk voor ondernemers. De dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het adviseren over zakelijk vastgoed.

Ondernemers hebben meestal weinig ervaring met zakelijk vastgoed. Dit maakt de match tussen ondernemers en Anno zo speciaal. Anno levert een unieke dienst en hanteert hierbij een assertieve manier van werken, waardoor u snel aan tafel zit met relevante partijen.

Neem direct contact op voor meer informatie: 076-3690174