Dak met asbest verplicht voor 2024 saneren

Een dak met asbest is in Nederland vanaf 2024 verboden. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat het verbod regelt van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Dit betekent dat vastgoedeigenaren met een dak met asbest voor 2024 dienen te saneren. Het maakt in deze niet uit of het vastgoed in particuliere of zakelijke handen is.

Daken met asbest worden verboden, omdat slijtage van dakbedekking door weer en wind ervoor zorgt dat asbestvezels vrij kunnen komen. De asbestvezels leveren bij inademing gevaar op voor de directe omgeving.

Momenteel telt Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. In de afgelopen jaren is er gemiddeld zo’n 10 miljoen vierkante meter dak met asbest per jaar gesaneerd.

Sedert 1993 geldt een verbod om asbest te gebruiken in de bouw. Dit impliceert dat alle resterende daken met asbest minimaal 25 jaar oud zijn. Daken met asbest zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels in het milieu terechtkomen.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.