Energielabel C verplicht voor kantoren >100m2

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren groter dan 100 vierkante meter minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Wanneer een kantoor vanaf deze datum niet energielabel A, B of C heeft, mag het op grond van de verplichting niet meer als kantoor gebruikt worden.

De impact is groot, daar momenteel ongeveer de helft van de kantoren energielabel D of hoger heeft. Ook dienen kantoren die niet aan de minimale C-labelverplichting voldoen en tot na 2022 verhuurd zijn gedurende de huurperiode ingrijpend gerenoveerd te worden.

Bouwbesluit

Wetgeving omtrent de minimale C-labelverplichting voor kantoren is opgenomen in het Bouwbesluit.

Het bevoegd gezag voor het Bouwbesluit (veelal de gemeente waar het kantoorgebouw staat) is verantwoordelijk voor de handhaving van de label C-verplichting. Handhavingsmaatregelen bestaan bijvoorbeeld uit waarschuwingen of het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete.

Sinds 1 januari 2008 is bij verkoop, verhuur of oplevering van o.a. een kantoor een energielabel in beginsel verplicht (voor o.a. monumenten geldt een uitzondering). Een energielabel is maximaal 10 jaar geldig en kan tussentijds opnieuw aangevraagd worden.

Energielabel C & Energie-index

Energielabel C houdt in dat het kantoor een energie-index van 1,3 of lager dient te hebben. Met de energie-index wordt de energieprestatie van een kantoor berekend. De energie-index wordt opgesteld door een gecertificeerd energieadviseur. Deze brengt de bouwkundige en installatietechnische eigenschappen van het kantoor in kaart en berekent het energielabel op basis van de opnamegegevens.

Kantoren met energielabel D of hoger dienen energiemaatregelen uit te voeren en een nieuw energielabel aan te vragen. De gecertificeerd energieadviseur geeft aan welke energiemaatregelen interessant zijn. Het advies is maatwerk, daar het de weg naar het behalen van een A, B of C-label bevat. Het advies vermeldt naast de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd ook het milieueffect (uitgedrukt in CO2-reductie per vierkante meter).

Overigens zijn er vanuit de politiek signalen dat het energielabel voor kantoren vanaf 2030 naar minimaal een A-label gaat, dus mikken op een C-label is niet perse de goedkoopste optie.

Energielabels kantoren

Energieklasse en bijbehorende grenswaarden Energie-index (EI)

 • A++ < 0,50
 • A+ >0,50 <0,70
 • A > 0,70 < 1,05
 • B >1,05 <1,15
 • C > 1,15 < 1,30
 • D > 1,30 < 1,45
 • E > 1,45 < 1,60
 • F > 1,60 < 1,75
 • G < 1,75

 

Subsidies en financieringsregelingen

Voor kantooreigenaren zijn er verschillende subsidies en financieringsregelingen om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat voor 1 januari 2023 aan de eisen wordt voldaan. Zo kan onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de Energie-investeringsaftrek, de MIA en Vamil en de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor biomassaketels, pelletkachels, warmtepompen en zonneboilers.

Uitzonderingen

De C-labelverplichting geldt niet voor:

 1. Kantoren gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruikersoppervlak met kantoorfunctie);
 2. Monumenten Rijk/provincie/gemeente (excl. beschermde stads- en dorpsgezichten);
 3. Binnen twee jaar te slopen, transformeren of onteigenen panden.

 

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.