Verhuiskostenvergoeding in verband met sloop en renovatie huurwoning

Huurt u een woning die binnenkort gesloopt of gerenoveerd wordt? Of wenst de verhuurder een geldend bestemmingsplan uit te voeren en dient u te vertrekken? Dan heeft u mogelijk recht op verhuiskostenvergoeding.

Verhuiskostenvergoeding

Verhuiskostenvergoeding is een tegemoetkoming voor de kosten die u gaat maken voor het verhuizen en het eventueel herinrichten van uw nieuwe woning.

Hoe hoog is de verhuiskostenvergoeding?

De verhuiskostenvergoeding wordt ieder jaar op 28 februari vastgesteld (meestal enkel geïndexeerd). Voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen geldt sinds 1 28 februari 2021 een minimumbijdrage van € 6.334. Voor kamerbewoners geldt geen minimum.

De actuele regelgeving is opgenomen in de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie.

Schadevergoeding

Maakt u verhuis- of herinrichtingskosten die hoger zijn dan de verhuiskostenvergoeding, dan kunt u proberen een schadevergoeding te krijgen.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.