Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan is opgenomen wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren met betrekking tot gebruiks- en bouwmogelijkheden per gebied. Mogen er bijvoorbeeld winkels op een terrein gebouwd worden, behoort kantoorbouw tot de mogelijkheden en hoe moet de grond en de gebouwen die er al staan gebruikt worden; u vindt het antwoord in het bestemmingsplan.

Bestemmingsplannen kunt u inzien. U kunt dus vooraf zien of een perceel geschikt is voor het gebruik dat u voor ogen heeft. Om bestemmingsplannen in te zien navigeert u naar ruimtelijkeplannen.nl. Naast bestemmingsplannen vindt u op deze site ook structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het rijk.

Passen uw plannen binnen het bestemmingsplan?

Om te toetsen of uw plannen binnen een bestemmingsplan passen, kunt u een initiatiefplan indienen bij de gemeente. Een initiatiefplan is een vooroverleg voor een omgevingsvergunning. Bij bouwen of verbouwen heeft u immers meestal een omgevingsvergoeding nodig.

Inspraak bij wijziging bestemmingsplan

Wijzigt uw gemeente uw bestemmingsplan, dan kan dit vergaande gevolgen voor u en uw bedrijf hebben. Maak gebruik van de inspraakprocedure. U heeft zes weken de tijd om het ontwerpplan te bekijken en te reageren.

Bestemmingsplan wijzigen?

Passen uw (ver)bouwplannen niet binnen het bestemmingsplan? In bepaalde gevallen biedt een omgevingsvergunning uitkomst. Met een omgevingsvergunning krijgt u van de gemeente toestemming om in strijd met de ruimtelijke ordeningregels te handelen.

Een andere optie is de gemeente verzoeken het bestemmingsplan te wijzigen. Om een bestemmingsplan te wijzigen, stelt u een nieuw plan op en vervolgt u de procedure via de overheidsinstantie. Het stappenplan een het wijzigen van een bestemmingsplan is als volgt:

Principeverzoek > voorontwerpbestemmingsplan > inspraak en overleg > ontwerpbestemmingsplan >  vastgesteld bestemmingsplan > beroep en voorlopige voorziening > onherroepelijk bestemmingsplan.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.