Wanneer is een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen nodig?

Meestal is er geen omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen.

Een omgevingsvergunning is in beginsel vereist wanneer niet aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 1. Het zonnepaneel wordt op het dak geplaatst
 2. Het zonnepaneel vormt een geheel met de installatie voor het opwekken van elektriciteit of de installatie voor het opwekken van elektriciteit wordt in het pand geplaatst.
 3. Bij zonnepanelen op een schuin dak
  1. De zonnepanelen moeten aan alle kanten binnen het dakvlak blijven (ze mogen niet uitsteken).
  2. De zonnepanelen dienen direct op het dakvlak te worden geplaatst
  3. De hellingshoek van de zonnepanelen dient hetzelfde te zijn als die van het dakvlak waarop het is geïnstalleerd.
 4. Bij zonnepanelen op een plat dak
  1. De zonnepanelen moeten ten minste net zo ver van de dakrand verwijderd te zijn als de zonnepanelen hoog zijn. Staan de zonnepanelen op het hoogste deel van de helling bijvoorbeeld op 40 centimeter, dan dient de afstand aan alle kanten van de zonnepanelen tot en met de dakrand minimaal 40 centimeter te bedragen.

 

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.