Fiscaal: waarde van verhuurde woningen / leegwaarderatio

De waarde van woningen in particulier bezit die voor de verhuur worden aangehouden, dient jaarlijks in box 3 te worden aangegeven. Voor de waardebepaling is de leegwaarderatio relevant. Met de leegwaarderatio kan de waarde van de woning (fiscaal) worden berekend.

Leegwaarderatio

De leegwaarderatio is een percentage van de WOZ-waarde van de woning en wordt middels een tabel berekend. Belangrijk hierbij is dat het dient te gaan om verhuur waarbij de huurder huurbescherming geniet. Naast verhuur geldt de leegwaarderatiotabel ook voor verpachte woningen.

De verhouding van de jaarlijkse huurprijs
tot de WOZ-waarde is meer dan
maar niet meer dan Leegwaarderatio is
0% 1% 45%
1% 2% 51%
2% 3% 56%
3% 4% 62%
4% 5% 67%
5% 6% 73%
6% 7% 78%
7% 85%

 

Voorbeeld van het berekenen van de waarde van een verhuurde woning met de leegwaarderatio

  • De WOZ-waarde van een woning bedraagt € 296.000
  • De maandelijks huurprijs van de woning bedraagt € 1.000. De jaarlijkse huurprijs is dus € 12.000
  • De verhouding jaarhuur versus WOZ-waarde is € 12.000 / € 296.000 = iets meer dan 4%.
  • De leegwaarderatiotabel geeft bij tussen de 4% en 5% een leegwaarderatio van 67% aan.
  • De waarde van de verhuurde woning (fiscaal) is 67% * € 296.000 = € 198.320.

 

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering of vastgoedadvies contact met ons op.