WOZ-waarde

Jaarlijks bepalen gemeenten de waarde van onroerende zaken middels een taxatie (de WOZ-waarde). De waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde houdt dus in de waarde die de onroerende zaak op 1 januari van het voorgaande jaar volgens de taxatie van de gemeente heeft.

WOZ betekent Waardering Onroerende Zaken. De overheid bepaalt jaarlijkse de WOZ-waarde middels een taxatie (op basis van vergelijkbaar vastgoed, verhuurwaarde of herbouwwaarde). De WOZ bepaalt vervolgens de hoogte van de belastingen en gemeentelijke heffingen die u dient te betalen.

Het taxatieverslag dat de gemeente heeft gebruikt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde is bij de gemeente op te vragen. Zo kunt u zien welke woningen of bedrijfspanden de gemeente heeft gebruikt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde.

Een eventueel bezwaar tegen de WOZ-waarde dient u in bij de gemeente (binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking).

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.