WOZ-waarde

Jaarlijks bepalen gemeenten de waarde van onroerende zaken middels een taxatie (de WOZ-waarde). De waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde houdt dus in de waarde die de onroerende zaak op 1 januari van het voorgaande jaar volgens de taxatie van de gemeente heeft.

WOZ betekent Waardering Onroerende Zaken. De overheid bepaalt jaarlijkse de WOZ-waarde middels een taxatie (op basis van vergelijkbaar vastgoed, verhuurwaarde of herbouwwaarde). De WOZ bepaalt vervolgens de hoogte van de belastingen en gemeentelijke heffingen die u dient te betalen.

Het taxatieverslag dat de gemeente heeft gebruikt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde is bij de gemeente op te vragen. Zo kunt u zien welke woningen of bedrijfspanden de gemeente heeft gebruikt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde.

Een eventueel bezwaar tegen de WOZ-waarde dient u in bij de gemeente (binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking).

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering of vastgoedadvies contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Anno is er voornamelijk voor ondernemers. De dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het adviseren over zakelijk vastgoed.

Ondernemers hebben meestal weinig ervaring met zakelijk vastgoed. Dit maakt de match tussen ondernemers en Anno zo speciaal. Anno levert een unieke dienst en hanteert hierbij een assertieve manier van werken, waardoor u snel aan tafel zit met relevante partijen.

Neem direct contact op voor meer informatie: 076-3690174