WOZ-waarde

Jaarlijks bepalen gemeenten de waarde van onroerende zaken middels een taxatie (de WOZ-waarde). De waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde houdt dus in de waarde die de onroerende zaak op 1 januari van het voorgaande jaar volgens de taxatie van de gemeente heeft.

WOZ betekent Waardering Onroerende Zaken. De overheid bepaalt jaarlijkse de WOZ-waarde middels een taxatie (op basis van vergelijkbaar vastgoed, verhuurwaarde of herbouwwaarde). De WOZ bepaalt vervolgens de hoogte van de belastingen en gemeentelijke heffingen die u dient te betalen.

Het taxatieverslag dat de gemeente heeft gebruikt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde is bij de gemeente op te vragen. Zo kunt u zien welke woningen of bedrijfspanden de gemeente heeft gebruikt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde.

Een eventueel bezwaar tegen de WOZ-waarde dient u in bij de gemeente (binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking).

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering of vastgoedadvies contact met ons op.