Vastgoedexploitatie

WOZ-waarde

WOZ-waarde Jaarlijks bepalen gemeenten de waarde van onroerende zaken middels een taxatie (de WOZ-waarde). De waardepeildatum is 1 januari van [...]
Lees verder
Vastgoedexploitatie Vastgoedontwikkeling

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde? Iedere gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van de woningen in de eigen gemeente. De [...]
Lees verder