Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?

Iedere gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van de woningen in de eigen gemeente. De gemeente gebruikt hierbij taxatierapporten en gaat uit van wat de waarde van de woning op 1 januari van het voorgaande jaar was. Dit wordt de waardepeildatum genoemd.

Een taxateur bekijkt voor de WOZ-waarde de afzonderlijke woningen niet grondig. De taxateur komt immers niet binnen en kan ook de bouwkundige staat niet beoordelen. Wel vergelijkt de taxateur wat vergelijkbare panden in de regio doen. Op basis van bijvoorbeeld een steekproef poogt de taxateur een uitspraak te kunnen doen over de populatie. De populatie kan bijvoorbeeld een wijk en/of een groep vergelijkbare woningen zijn. Uiteraard houdt de taxateur rekening met pandspecifieke eigenschappen als de ligging en het aantal vierkante meters van het pand.

Bedrijfsmatig vastgoed

Daar waar de WOZ-waarde voor woningen veelal gebaseerd is op vergelijkbare transacties en pandspecifieke eigenschappen, gaat de taxateur bij bedrijfsmatig vastgoed anders te werk. Hier wordt bijvoorbeeld het aantal verhuurbare meters vermenigvuldigd met het gemiddelde verhuurtarief in de regio en de som van de potentiële verhuuropbrengst verdisconteerd met de bijbehorende risicovoet (om op de verhuurwaarde uit te komen en hier de WOZ-waarde op vast te stellen). Ook komt het voor dat de herbouwwaarde als WOZ-waarde wordt gehanteerd. Dit komt bijvoorbeeld voor bij vervallen panden die op gewilde grond staan.

Taxatieverslag

De gemeente stelt taxatieverslagen op van de woningen die gebruikt zijn om de WOZ-waarde vast te stellen. Het taxatieverslag behorende bij uw woning is op te vragen bij de gemeente.

Waarderingskamer houdt toezicht

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Statistieken

In 2019 is voor 8,9 miljoen onroerende zaken de WOZ-waarde bepaald. 346 van de 355 gemeenten heeft de WOZ-beschikking tijdig verzonden. Het aantal ingediende bewaarschriften bedroeg in 2019 149.000 (1,67%). De gemiddelde WOZ-waarde van woningen steeg in 2019 met 8,3%. De gemiddelde WOZ-waarde van niet-woningen steeg in 2019 met 2%.  De uitvoeringskosten per WOZ-object in 2019 zijn nog niet bekend. In 2018 werd 15,80 euro per WOZ-object uitgegeven voor het bepalen van de WOZ-waarde.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.