WOZ-waarde Jaarlijks bepalen gemeenten de waarde van onroerende zaken middels een taxatie (de WOZ-waarde). De waardepeildatum is 1 januari van [...]
Lees verder