Fiscaal: waarde van verhuurde woningen / leegwaarderatio 2023

De waarde van woningen in particulier bezit die voor de verhuur worden aangehouden, dient jaarlijks in box 3 te worden aangegeven. Voor de waardebepaling is de leegwaarderatio relevant. Met de leegwaarderatio kan de waarde van de woning (fiscaal) worden berekend.

In 2023 wijzigen de percentages fors ten opzicht van 2022. Deze wijziging houdt o.a. in dat vanaf 5% huur ten opzicht van de WOZ-waarde, geen afslag meer van toepassing is. De leegwaarderatio is dan gelijk aan de WOZ-waarde.

Leegwaarderatio

De leegwaarderatio is een percentage van de WOZ-waarde van de woning en wordt middels een tabel berekend. Belangrijk hierbij is dat het dient te gaan om verhuur waarbij de huurder huurbescherming geniet. Naast verhuur geldt de leegwaarderatiotabel ook voor verpachte woningen.

De verhouding van de jaarlijkse huurprijs
tot de WOZ-waarde is meer dan
maar niet meer dan Leegwaarderatio is in 2023 (was in 2022)
0% 1% 73% (was 45% in 2022)
1% 2% 79% (was 51% in 2022)
2% 3% 84% (was 56% in 2022)
3% 4% 90% (was 62% in 2022)
4% 5% 95% (was 67% in 2022)
5% 6% 100% (was 73% in 2022)
6% 7% 100% (was 78% in 2022)
7% 100% (was 85% in 2022)

 

Voorbeeld van het berekenen van de waarde van een verhuurde woning met de leegwaarderatio

  • De WOZ-waarde van een woning bedraagt € 295.000
  • De maandelijks huurprijs van de woning bedraagt € 1.100. De jaarlijkse huurprijs is dus € 13.200
  • De verhouding jaarhuur versus WOZ-waarde is € 13.200 / € 295.000 = ongeveer 4,47%.
  • De leegwaarderatiotabel geeft bij tussen de 4% en 5% een leegwaarderatio van 95% aan.
  • De waarde van de verhuurde woning (fiscaal) is 95% * € 295.000 = € 280.250 (in 2022 zou de leegwaarderatio 67% bedragen, wat een leegwaarderatio van 197.650 impliceert).

Berekening in Excel op Berekensite

Kijk voor een berekening in Excel op Berekensite.nl:

Berekening: leegwaarderatio 2023

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.