Verhuur via AirBnB – Belasting

Het verhuren van een kamer, verdieping of een hele woning geniet een stijgende populariteit.  De clientèle meldt zich gemakkelijk via de website en de inkomsten per nacht laten een stijgende lijn zien.

Voor sommige verhuurders muteert de inkomstenbron van neveninkomsten naar de primaire inkomstenbron. Helaas geldt in toenemende mate belastingen op het inkomen dat via AirBnB-verhuur verdiend wordt. Deze belastingen zijn onder te verdelen in inkomstenbelasting, gemeentelijke belastingen als de toeristenbelasten en de BTW.

Inkomstenbelasting

De belastingregels omtrent tijdelijke verhuur van een hoofdverblijf zijn anders dan de verhuur van bijvoorbeeld een vakantiewoning dat als beleggingspand in box 3 belast wordt. Bij tijdelijke verhuur van een woning die normaliter in box 1 valt, geeft de eigenaar van het vastgoed 70% van de huurinkomsten in box 1 op (onder aftrek van kosten die gerelateerd zijn aan de verhuur). Over het saldo geldt het reguliere tarief van box 1 ( in 2019 tussen de 36,65 t/m 51,75 procent).

Ook een tweede woning die middels actief vermogensbeheer verhuurd wordt, wordt progressief in box 1 belast. Het uitbesteden van de exploitatietaken biedt in dit geval mogelijkheid om de progressieve belasting in box 1 te voorkomen.

Gemeentelijke belastingen – toeristenbelasting

Naast de inkomenbelasting krijgen AirBnB-verhuurders in toenemende mate te maken met gemeentelijke belastingen.  Het tarief voor de toeristenbelasting in Amsterdam is (afhankelijke van in welk stadsdeel verhuurd wordt) 6% of 4% van de overnachtingsprijs. Kijk op de site van uw gemeente welk tarief van toepassing is.

Ondernemer voor de BTW

Wanneer u zelfstandig een bedrijf of beroep met betrekking tot de verhuur van AirBnB uitoefent, bent u in beginsel ondernemer voor de BTW en dient u BTW te incasseren en af te dragen.  Bij het afdragen van minder dan € 1.883 BTW per jaar zijn er mogelijkheden om geen belasting (kleineondernemersregeling) af te dragen en bij minder dan € 1.345 tevens een ontheffing van administratieve verplichtingen aan te vragen. 

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.