As is, where is

De as is, where is-clausule is over komen waaien uit Angelsaksische landen en is inmiddels gemeengoed bij Nederlandse vastgoedtransacties. Vooral bij veilingen is de clausule meer regel dan uitzondering. De kern van de as is, where is-clausule is dat de verkoper zo min mogelijk garanties over de staat van het vastgoed wenst af te geven en dat de koper hiermee akkoord gaat.

Voorbeeld van een as is, where is-clausule

“Verkoper verklaart dat in algemene zin het uitgangspunt ter zake de verkoop van het registergoed ‘as is, where is’ is, in verband waarmee de huidige bouwkundige, technische, juridische, milieukundige en feitelijke toestand van het registergoed in alle opzichten door een koper moeten worden aanvaard en ter zake door verkoper geen garanties worden gegeven, behoudens dat aan een koper de eigendom wordt geleverd, vrij van hypotheken, huurrechten, zakelijke rechten en overige beslagen.”

De As is, where is-clausule verschilt per koopovereenkomst. Bovendien bepaalt ook de overige inhoud van de koopovereenkomst de werkelijke betekenis.

Conformiteitsvereiste

De as is, where is-clausule gaat gepaard met uitsluiting van het wettelijke conformiteitsvereiste (artikel 7:17 BW). Koper ziet hierdoor in beginsel af van mogelijkheden om de verkoper aan te spreken in de situatie dat het vastgoed – voor de onderdelen als opgenomen in de as is, where is-clausule – niet de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn en verwacht mochten worden.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.