De ouderdomsclausule

Bij het kopen van ouder vastgoed is de ‘ouderdomsclausule’ eerder regel dan uitzondering. Dit artikel behandelt wat de ouderdomsclausule is, waarom deze wordt opgenomen in koopaktes en wat de bijbehorende risico’s zijn.

Wat houdt de ouderdomsclausule in?

De ouderdomsclausule houdt in dat de verkoper de koper er in de koopakte op wijst dat het vastgoed een bepaalde leeftijd heeft, waardoor de koper niet meer de eisen aan de bouwkwaliteit van het vastgoed kan stellen die voor bijvoorbeeld nieuwe vastgoed gelden.

Waarom nemen verkopers een ouderdomsclausule op in de koopakte?

Verkopers nemen de ouderdomsclausule op om te voorkomen dat ze na de verkoop door de koper aangesproken worden voor – al dan niet – bij de verkoper ten tijde van de verkoop bekende gebreken die door ouderdom zijn ontstaan.

Wat zijn de risico’s?

Verkopers garanderen in de koopakte veelal dat het vastgoed geschikt is voor normaal gebruik. Wanneer normaal gebruik niet tot de mogelijkheden behoort, stelt de koper de verkoper aansprakelijk.

Bij ouder vastgoed vormt dit soms een te groot risico voor verkopers. Om dit risico tot een acceptabel niveau te mitigeren neemt de verkoper de ouderdomsclausule op. De ouderdomsclausule beperkt de garantie dat het vastgoed als gevolg van ouderdom niet meer geschikt is voor normaal gebruik en dat de bijbehorende belemmerende gebreken voor rekening en risico van de koper zijn.

Een ouderdomsclausule beperkt dus het risico van de verkoper en vergroot het risico van de koper. Verkopers zijn creatief in het zo ruim mogelijk formuleren van de ouderdomsclausule. Zaak voor kopers om de bijbehorende risico’s goed te identificeren, bouwkundig onderzoek te doen en zo nodig de risico’s te verdisconteren in de te bieden prijs of van koop af te zien.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.