Afschaffing verhuurderheffing per 1 januari 2023

De verhuurderheffing die in 2013 is geïntroduceerd en jaarlijks andere tarieven kent, wordt afgeschaft. Deze afschaffing zorgt ervoor dat verhuurders meer investeringsruimte hebben om bijvoorbeeld nieuwe huurwoningen te bouwen of bestaande huurwoningen te verduurzamen. 

Verhuurderheffing 2022

Van verhuurders die op 1 januari 2022 meer dan 50 huurwoningen bezitten die onder de huurtoeslaggrens verhuurd worden, wordt een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt de verhuurderheffing genoemd. De heffing wordt berekend over de WOZ-waarde van de huurwoningen (peildatum 1 januari 2021).

Huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan €  763,47 per maand vallen in 2022 onder de verhuurderheffing (was € 752,33 in 2021).

De maximale WOZ-waarde voor de berekening van de verhuurderheffing bedraagt in 2022 € 345.000 (was € 315.000 in 2021).

Bij een hogere WOZ-waarde wordt deze op 345k afgetopt, bij een lagere WOZ-waarde wordt de lagere WOZ-waarde gehanteerd).

Hoogte verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woningen van de verhuurder die verhuurd worden onder de huurtoeslaggrens, verminderd met 50 keer de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. Over deze som betaalt de verhuurder in 2022 0,332% (was 0,526% in 2021).

De verlaging van het tarief in 2022 volgt uit een tegemoetkoming voor bevriezen van de huren in de sociale huursector in 2021 en een structurele verlaging vanaf 2022.

Voorbeeld 1

Een verhuurder bezit op 1 januari 2022 100 woningen die verhuurd worden onder de huurgrens van € 763,47.

Alle woningen hebben een WOZ-waarde lager dan € 345.000 en de gemiddelde WOZ-waarde bedraagt € 190.000.

De WOZ-waarde van de woningen bedraagt € 19.000.000.

50 * € 190.000 = € 9.500.000

€ 19.000.000 – € 9.500.000 = € 9.500.000.

Hierover betaalt de verhuurder 0,332%. De verhuurderheffing bedraagt € 9.500.000 * 0,332% = € 31,540

Voorbeeld 2

Een verhuurder bezit op 1 januari 2022 150 woningen die verhuurd worden onder de huurgrens van € 763,47.

100 woningen hebben een WOZ-waarde van € 190.000. 50 woningen hebben een WOZ-waarde van € 400.000.

Voor de woningen met een WOZ-waarde van € 400.000 wordt € 345.000 als grondslag gebruikt (maximum).

De WOZ-waarde van de woningen bedraagt (100 * € 190.000) + (50 * € 345.000) = € 36.250.000. De gemiddelde WOZ-waarde per woning bedraagt 36.250.000 / 150 = € 241.667.

50 * € 241,667= € 12.083.333.

€ 36.250.000 – € 12.083.333 = € 24.166.667

Hierover betaalt de verhuurder 0,332%. De verhuurderheffing bedraagt € 24.166.667 * 0,332% = € 80.233.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.