Vanaf 1 januari 2021 worden het tarief en de voorwaarden met betrekking tot de overdrachtsbelasting aangepast. Het tarief voor overdrachtsbelasting op bedrijfspanden gaat naar 8%.

Naast het verhoogde tarief op bedrijfspanden gelden de volgende aanpassingen die differentiatie van de overdrachtsbelasting naar gebruik beogen te bewerkstelligen:

  1. Eenmalige vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor starters (<35 jaar) die een woning kopen die ook hoofdverblijf wordt;
  2. Het verlaagde tarief van 2% voor woningen geldt enkel nog wanneer de koper de woning het hoofdverblijf maakt. Voor een tweede woning als een vakantieverblijf of een belegging gaat dus het verhoogde tarief van 8% gelden;
  3. Voor alle overige soorten vastgoed (waaronder bedrijfspanden) gaat het tarief naar 8%.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.