Kamerverhuurvrijstelling

De kamerverhuurvrijstelling is een regeling binnen de Nederlandse belastingwetgeving die huiseigenaren in staat stelt om belastingvrij een deel van hun inkomsten uit kamerverhuur te ontvangen. Deze vrijstelling is bedoeld voor mensen die een deel van hun eigen woning verhuren, bijvoorbeeld door het verhuren van een kamer aan een student of een andere huurder. De kamerverhuurvrijstelling biedt een fiscaal voordeel en kan huiseigenaren aanmoedigen om kamerverhuur als een extra inkomstenbron te overwegen.

Voorwaarden voor de kamerverhuurvrijstelling

Om in aanmerking te komen voor de kamerverhuurvrijstelling, moeten huiseigenaren aan bepaalde voorwaarden voldoen. Allereerst moet de verhuur plaatsvinden binnen de eigen woning van de eigenaar, wat betekent dat het de hoofdverblijfplaats moet zijn. Daarnaast moet de huiseigenaar ook daadwerkelijk in de woning blijven wonen tijdens de periode van kamerverhuur. Dit houdt in dat de eigenaar zijn hoofdverblijf in de woning moet hebben en de verhuur niet mag plaatsvinden in een tweede woning of een woning die tijdelijk niet wordt bewoond. Verder gelden er beperkingen voor het aantal kamers dat verhuurd kan worden en de maximale huurprijs die in rekening gebracht kan worden.

Belastingvrijstelling en de hoogte van het bedrag

De kamerverhuurvrijstelling stelt huiseigenaren in staat om een deel van hun inkomsten uit kamerverhuur belastingvrij te ontvangen. Het bedrag van de vrijstelling wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. In 2023 bedraagt de kamerverhuurvrijstelling €5.881 per jaar. Dit betekent dat huiseigenaren tot dit bedrag belastingvrij kunnen verdienen met het verhuren van kamers in hun eigen woning. Als het inkomen uit kamerverhuur boven dit bedrag uitkomt, moet het meerdere worden opgegeven in de belastingaangifte.

Voordelen en overwegingen

De kamerverhuurvrijstelling biedt verschillende voordelen voor huiseigenaren die overwegen kamers te verhuren. Ten eerste kan het extra inkomsten genereren en financiële lasten verlichten. Daarnaast kan het bijdragen aan het opvullen van lege ruimtes in de woning en kan het sociale voordelen hebben, zoals het bieden van huisvesting aan studenten of andere woningzoekenden. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de regels en voorwaarden die van toepassing zijn op kamerverhuur, evenals eventuele vergunningsvereisten die kunnen gelden in bepaalde gemeenten.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.