A-, B- en C-locaties (welstandsklasse)

Vastgoed wordt veelal gepresenteerd als A-, B- of C-locatie. Dit wordt de welstandsklasse genoemd. Maar wat betekenen deze classificaties eigenlijk? Dit artikel behandelt de A-, B- en C-locaties.

A-locaties

A-locaties zijn kantoren of winkels die gelegen zijn in het hoofdwinkelgebied van een stad. Bij kantoren kunnen zichtlocaties aan de snelweg ook A-locaties betreffen. De A-locaties zijn onder te verdelen in A1-locaties (het hoofdwinkelgebied zelf, met een drukte-index (index voor aantal passanten in een straat, variërend van 5 tot 100) van 75-100) en A2-locaties (de aanloopstraten naar de A1-locaties, met een drukte-index van 50-75). Vanzelfsprekend is de tarifering van huur/koop van A1-locaties het hoogst.

B-locaties

De B-locaties zien toe op winkelgebieden buiten de A-locaties. Denk aan een wijkwinkelcentrum. De B-locaties zijn onder te verdelen in B1-locaties (het wijkwinkelgebied zelf, met een drukte-index van 25-50) en B2-locaties (de aanloopstraten naar de B1-locaties en winkelstraten met veel autoverkeer, met een drukte-index van 10-25).

C-locaties

De C-locaties vormen de restcategorie. Valt een kantoor of winkel niet in een A- of een B-locatie, dan vormt het een C-locatie. Het zijn de locaties ver buiten hoofd- of wijkwinkelgebieden en drukken winkelstraten.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.