Recht van eerste koop

De situatie dat een vastgoedobject bij een voorgenomen transactie eerst aan een specifieke partij aangeboden dient te worden, en pas bij geen interesse verkocht mag worden aan een andere partij heet het recht van eerste koop.

Voorbeeld recht van eerste koop

Het recht van eerste koop komt vaak bij een sale-and-leaseback transactie voor. De verkopende partij kan een voorkeur hebben om het object terug te kopen om te voorkomen dat het object aan een andere partij verkocht wordt, en onderhandelt een recht van eerste koop voor het geval de kopende partij het object weer door wil verkopen.

Geen uitoefening recht van eerste koop

Wordt het recht op eerste koop niet uitgeoefend, dan mag het object aan een andere partij verkocht worden.

Verkoper houdt zich niet aan recht van eerste koop

Wanneer de verkoper zich niet houdt aan het recht van eerste koop (en het object dus niet eerst aanbiedt aan de houder van het recht van eerste koop), kan de houder van het recht van eerste koop in beginsel niet alsnog levering vorderen. Wel bestaat de mogelijkheid tot het eisen van schadevergoeding.

Andere mogelijkheden

Een vergelijkbaar resultaat als het recht van eerste koop wordt bereikt met een koopoptie.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.