Leegstand

De leegstandwet geeft aan dat er sprake is van leegstand wanneer een vastgoedobject niet door een huurder of een andere gebruiker feitelijk gebruikt wordt. Van leegstand wordt ook gesproken wanneer het gebruik van het vastgoed de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de leegstandwet (of de leegstandverordening).

Via de leegstandverordening kunnen gemeenten regels vaststellen voor het melden van leegstand van gebouwen, het voeren van gesprekken met eigenaren, het doen van eventuele voordrachten en het instellen van bestuurlijke boetes.

Meldplicht leegstand

Leegstand dient in beginsel volgens de plaatselijke leegstandverordening gemeld te worden bij de gemeente. Leegstand is door doorlopende kosten waar geen opbrengsten tegenover staan voor eigenaren een ongewenste situatie. Ook voor gemeenten is leegstand ongewenst. Dit omdat leegstand de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid kan beïnvloeden. De gemeente gaat met betrokken partijen het gesprek aan om tot oplossingen te komen.

Instrumenten voor leegstandbeleid

De VNG geeft gemeenten een voorzet van verschillende instrumenten die in te zetten zijn om leegstand tegen te gaan:

Instrumenten voor de korte termijn

 1. Gesprekken met eigenaren
 2. Leegstandbeheer
 3. Inventarisatie plancapaciteit in bestemmingsplannen
 4. Tijdelijk gebruik
 5. Tijdelijke verhuur van woonruimte

 

Instrumenten voor de lange termijn

 1. Leegstand erkennen in de structuurvisie
 2. Opstellen transformatiebeleid
 3. Verandering van het bestemmingsplan
 4. Herbestemming
 5. Gemeentelijk grondbeleid
 6. Regionale afstemming nieuwbouwlocaties
 7. Leegstandverordening
 8. Gemeentelijke vastgoedstrategie
 9. Basisregistratiesysteem en loket leegstand

 

Verschillende soorten leegstand:

 1. Aanvangs- en frictieleegstand (< 1 jaar)
 2. Langdurige leegstand (1-3 jaar)
 3. Structurele leegstand (> 3 jaar)

Een goed werkende vastgoedmarkt heeft aanvangs- en frictieleegstand nodig. Een omvang van 5 à 6% wordt als gewenst gezien. Het betreft hier voornamelijk de segmenten kantoren, bedrijven en detailhandel.

Aanpak van langdurige- en structurele leegstand is noodzakelijk, daar langdurige- en structurele leegstand de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid beïnvloeden. Bovendien lokt structurele leegstand nieuwe leegstand uit.

 

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.