De splitsingsakte

De splitsingsakte vormt de hoeksteen van het eigendomsrecht en het beheer van appartementencomplexen. Het biedt duidelijkheid en structuur aan eigenaars en de VvE, waardoor een gezamenlijk beheer van het gebouw mogelijk is.

Een goed begrip van de inhoud en implicaties van de splitsingsakte is van essentieel belang voor een soepele werking van het appartementencomplex en het behoud van de waarde van het vastgoed.

Definitie

Een splitsingsakte is een juridisch document dat wordt opgesteld wanneer een gebouw wordt verdeeld in meerdere individuele eenheden, meestal appartementen. Het doel ervan is om de rechten en plichten van elke eigenaar en de gemeenschappelijke voorzieningen vast te leggen. Het wordt vaak gebruikt bij de oprichting van een Vereniging van Eigenaren (VvE), die belast is met het beheer en het onderhoud van het gemeenschappelijke eigendom.

Inhoud

De splitsingsakte bevat gedetailleerde informatie over de verschillende eenheden in het gebouw, inclusief hun exacte grenzen en afmetingen. Daarnaast specificeert het document de aandelen die aan elke eigenaar zijn toegekend, die dienen als basis voor de berekening van servicekosten en stemrechten binnen de VvE. Ook regelt de splitsingsakte het gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen, trappenhuizen en tuinen.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

De VvE, opgericht op basis van de splitsingsakte, is een vereniging waarin alle eigenaren van de afzonderlijke eenheden automatisch lid zijn. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw, het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en het opleggen van servicekosten aan de eigenaars. Beslissingen binnen de VvE worden vaak genomen op basis van stemrechten die zijn vastgelegd in de splitsingsakte.

Wijzigingen en actualisatie

Hoewel de splitsingsakte in eerste instantie wordt opgesteld bij de oprichting van het appartementsgebouw, kan deze in de loop der tijd worden gewijzigd of aangepast. Dit kan nodig zijn vanwege veranderingen in het gebouw (optoppen is nu zeer actueel), wijzigingen in de wetgeving of gewijzigde behoeften van de eigenaarsgemeenschap. Elke wijziging moet echter voldoen aan de wettelijke vereisten en instemming krijgen van de meerderheid van de eigenaars.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.