Loan-to-value (LTV)

Loan-to-value is een veelgebruikt begrip bij vastgoedfinancieringen. LTV impliceert simpelweg wat de verhouding tussen de hoogte van de financiering en de waarde van het vastgoed is.

Loan-to-value komt zowel bij de zakelijke als de particuliere markt voor.

  • In de particuliere markt is de LTV meestal maximaal 100%. Een particuliere koper mag dan 100% van de waarde van een huis financieren met een hypotheek. Het meerdere, bijvoorbeeld de kosten koper of een niet-waardeverhogende verbouwing, moet uit eigen portemonnee gefinancierd worden.
  • In de zakelijk markt neemt de LTV af naar zo’n 60-85%. De reden is stringente regelgeving voor banken. In de praktijk wordt voor dit financieringsprobleem vaak gebruikgemaakt van een achtergestelde lening van de verkoper van zo’n 15%, om toch een groter gedeelte van het zakelijke vastgoed zonder eigen inbreng te kunnen financieren.

Taxateur

Het ‘value’-gedeelte van de loan-to-value-component volgt veelal door een onafhankelijke taxateur. Een taxateur beoordeelt op basis van kennis- en ervaring de waarde van het vastgoed. Hierbij passeren waarde-bepalende invloeden als staat, ligging, energielabel en bestemmingsplan de revue.

Herfinancieren

Bij een gelijkblijvende LTV betekent het verhogen van de waarde (bijvoorbeeld door een verbouwing) mogelijkheden om bij een herfinanciering een groter deel met vreemd vermogen te financieren.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.