Nonrecourse-lening

Wanneer meerdere vastgoedobjecten in eigendom zijn van dezelfde entiteit (bijvoorbeeld een besloten vennootschap), bestaat het risico dat het niet voldoen aan de rente- of aflosverplichting behorende bij de financiering van een dezer vastgoedbeleggingen de (overwaarde op de) andere vastgoedbeleggingen meetrekt.

Het financieren van vastgoed middels een non-recourselening voorkomt dergelijke risico’s. Bij een nonrecourse-lening krijgt de financier enkel verhaalsrecht op het bijbehorende onderpand. De keerzijde is dat financiers bij een non-recourselening veelal een hoger percentage garantievermogen en een hogere rente eisen.

Bij een non-recourselening heeft een financier dus enkel verhaalsrecht op het onderpand. Bij een recourselening heeft een financier zowel verhaalsrecht op het onderpand als op overige activa. Een eventuele restschuld na gedwongen verkoop van het onderpand kan een bij non-recourselening niet en bij een recourselening wel verhaald worden op de overige activa.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering of vastgoedadvies contact met ons op.