Nonrecourse-lening

Wanneer meerdere vastgoedobjecten in eigendom zijn van dezelfde entiteit (bijvoorbeeld een besloten vennootschap), bestaat het risico dat het niet voldoen aan de rente- of aflosverplichting behorende bij de financiering van een dezer vastgoedbeleggingen de (overwaarde op de) andere vastgoedbeleggingen meetrekt.

Het financieren van vastgoed middels een non-recourselening voorkomt dergelijke risico’s. Bij een nonrecourse-lening krijgt de financier enkel verhaalsrecht op het bijbehorende onderpand. De keerzijde is dat financiers bij een non-recourselening veelal een hoger percentage garantievermogen en een hogere rente eisen.

Bij een non-recourselening heeft een financier dus enkel verhaalsrecht op het onderpand. Bij een recourselening heeft een financier zowel verhaalsrecht op het onderpand als op overige activa. Een eventuele restschuld na gedwongen verkoop van het onderpand kan een bij non-recourselening niet en bij een recourselening wel verhaald worden op de overige activa.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering of vastgoedadvies contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Anno is er voornamelijk voor ondernemers. De dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het adviseren over zakelijk vastgoed.

Ondernemers hebben meestal weinig ervaring met zakelijk vastgoed. Dit maakt de match tussen ondernemers en Anno zo speciaal. Anno levert een unieke dienst en hanteert hierbij een assertieve manier van werken, waardoor u snel aan tafel zit met relevante partijen.

Neem direct contact op voor meer informatie: 076-3690174