Wat wordt verstaan onder utiliteit en utiliteitsbouw?

Utiliteitsbouw betreft de bouw van alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben.

Utiliteit is afgeleid van het Engelse woord ‘ utility’ , wat in het Nederlands ‘ nut’ of ‘ bruikbaar’ betekent.

Het betreft bijvoorbeeld bouwwerken die de volgende functies krijgen:

  • Kantoor
  • Onderwijs (scholen, universiteiten en opleidingscentra)
  • Publieke functies (bibliotheken, stadhuizen en vergadercentra )
  • Gezondheidszorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen)
  • Logistieke gebouwen (distributiecentra)
  • Horeca en logies( hotels, pensions, cafés en restaurants )
  • Sport (sporthallen, stadions en zwembaden)
  • Detail- en groothandel (winkels, supermarkten, warenhuizen en showrooms)
  • Agrarische gebouwen

Per jaar wordt er in Nederland zo’n 17 miljard euro geïnvesteerd in utiliteitsbouw. Dit betreft zo’n 35% van de totale bouwproductie. De verdeling tussen nieuwbouw en renovaties in de utiliteitsbouw betreft beide 50%.

Naast utiliteitsbouw kent de bouw bijvoorbeeld de stromingen woningbouw en grond- water en wegenbouw.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.