Wat wordt verstaan onder utiliteit en utiliteitsbouw? Utiliteitsbouw betreft de bouw van alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Utiliteit is [...]
Lees verder