Opkoopbescherming

Grote steden bezien momenteel de noodzaak tot het invoeren van opkoopbescherming. Met deze stap wordt verwacht het tekort aan koopwoningen voor particulieren te verminderen.

Wat is opkoopbescherming?

Opkoopbescherming is wetgeving dat in bepaalde wijken of steden geen woningen meer als beleggingsobject aangekocht mogen worden. Woningeigenaren mogen hun woning dus nog wel verkopen, maar alleen particulieren die er zelf gaan wonen mogen de woning aankopen.

Opkoopbescherming zorgt ervoor dat woningen in gewilde gebieden beschikbaar blijven voor mensen die er zelf gaan wonen.

Om welke steden gaat het?

Vooral de voor woningbeleggers bekende steden als Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen worden genoemd.

Voor welke woningen gaat opkoopbescherming gelden?

De wetgever heeft vooral de goedkope en middeldure koopwoningen op het oog bij het invoeren van opkoopbescherming. Het zijn deze woningen die (bij een gebrek aan nieuwe te koop staande woningen) een impact kunnen hebben op de leefbaarheid van een wijk.

Welk voordeel wordt beoogd?

De wetgever beoogt een groter aanbod van koopwoningen voor particulieren te realiseren.

Zijn er ook uitzonderingen?

Zoals het er nu naar uitziet, wordt het aankopen van een woning en het verhuren aan een familielid uitgezonderd. Mama die een woning voor zoonlief aanschaft, blijft dus tot de mogelijkheden behoren.

Ook is het mogelijk dat woningbelegging in een wijk wel wordt toegestaan, maar dat extra eisen in het kader van goed verhuurderschap gaan gelden.

Ten slotte kunnen gemeenten zelf additionele uitzonderingsgrondslagen vaststellen.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.