Financieringsvoorbehoud

Een financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde. Een financieringsvoorbehoud zorgt ervoor dat een koper die de beoogde vastgoedfinanciering niet kan arrangeren, de koop om deze reden kan ontbinden.

Met het kopen van, of beleggen in, vastgoed gaan risico’s gepaard. Deze risico’s zijn legio en variëren bijvoorbeeld van het bieden van een hogere prijs dan de waarde van het vastgoed tot het niet gefinancierd krijgen van de transactie. Zowel kopers als verkopers wensen de risico’s tot acceptabele niveaus te mitigeren.

Vastgoed wordt meestal niet met enkel eigen vermogen gefinancierd. Dit betekent dat de koper ook vreemd vermogen wenst aan te trekken voor het financieren van de deal. Dit levert een risico voor de koper op: wat als de beoogde vastgoedfinanciering niet rondkomt? Om dit risico tot een acceptabel niveau te mitigeren, kunnen koper en verkoper een ontbindende voorwaarde als het financieringsvoorbehoud overeenkomen.

Ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde die ervoor zorgt dat als de situatie als omschreven in de ontbindende voorwaarde zich voordoet, het koopcontract ontbonden mag worden. Meestal gebeurt dit voorts zonder boeteclausule.

Financieringsvoorbehoud

Een veelvoorkomende ontbindende voorwaarde is het financieringsvoorbehoud. Krijgt de koper de financiering niet binnen de bandbreedte als omschreven in het financieringsvoorbehoud rond, dan kan de koop ontbonden worden.

De omschrijving van de vastgoedfinanciering in het financieringsvoorbehoud bevat bijvoorbeeld: tot welke datum het financieringsvoorbehoud geldt, bij welke financiers de koper financiering aanvraagt, welke voorwaarden acceptabel zijn (bv. het rentetarief, soort financiering en de looptijd) en wat de omvang per beoogde vreemd vermogen-component is.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.