(Her)classificatie van vastgoed

De classificatie van vastgoed in de administratie is afhankelijk van het gebruik. Denk bijvoorbeeld aan classificaties als vastgoedbelegging, vastgoed in eigen gebruik, onderhanden werk of onderhanden project. Wijzigt het gebruik, dan kan ook de classificatie van het vastgoed wijzigen.

Classificatie van vastgoed

In dit artikel worden de verschillende classificatiemogelijkheden voor vastgoed in de administratie uiteengezet: https://annovastgoed.nl/vastgoed-in-de-jaarrekening/.

(Her)classificatie van vastgoed

Een eenmaal gekozen classificatie van vastgoed dient volgens een bestendige gedragslijn gehanteerd te worden. De organisatie mag dus niet zomaar besluiten de classificatie te wijzigen. Dit is enkel anders wanneer het gebruik wijzigt. Denk bijvoorbeeld aan een vastgoedbelegging waarvan de huur stopt en waarvan de onderneming in het vervolg zelf gebruik wenst te gaan maken.  Bij een wijziging van gebruik dient herclassificatie van het vastgoed plaats te vinden.

Veelvoorkomende wijzigingen van gebruik die herclassificatie van vastgoed vereisen

Enkele veelvoorkomende wijzigingen van gebruik die herclassificatie vereisen zijn:

 • Situatie 1 – Van vastgoedbelegging naar vastgoed voor eigen gebruik
 • Situatie 2 – Van vastgoedbelegging naar vastgoed in voorraad
 • Situatie 3 – Van vastgoed voor eigen gebruik naar vastgoedbelegging
 • Situatie 4 – Van voorraad naar vastgoedbelegging

 

Voorbeelden per situatie:

 • Situatie 1 – Een voorheen aan een derde verhuurd winkelpand wordt voortaan door de organisatie zelf gebruikt om de eigen retailactiviteiten te doen laten groeien.
 • Situatie 2 – Aan een voorheen aan een derde verhuurd winkelpand wordt momenteel groot onderhoud gepleegd, met het doel het pand op te knappen en te verkopen.
 • Situatie 3 – Een voorheen door de organisatie zelf gebruikt winkelpand past niet meer in het strategische plan van de organisatie en is om deze reden verhuurd aan een derde.
 • Situatie 4 – Met betrekking tot een door een bouwbedrijf zelfstandig gebouwd pand waarvan eerst de bedoeling was deze te gaan verkopen (gedurende bouw in het onderhanden werk, daarna onder de reguliere voorraad van het bouwbedrijf) wordt anders besloten, namelijk tot langdurig aanhouden van het pand om renteopbrengsten mee te realiseren.

 

Moment van herclassificatie

Het moment van herclassificatie is afhankelijk van de soort wijziging.

 • Situatie 1 – Moment van in eigen gebruik nemen
 • Situatie 2 – Moment van aanvang groot onderhoud voor opknappen voor latere verkoop
 • Situatie 3 – Moment van beëindigen van het in eigen gebruik nemen
 • Situatie 4 – Moment van ondertekenen huurcontract

 

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.