Vastgoedexploitatie Vastgoedontwikkeling

(Her)classificatie van vastgoed

(Her)classificatie van vastgoed De classificatie van vastgoed in de administratie is afhankelijk van het gebruik. Denk bijvoorbeeld aan classificaties als [...]
Lees verder
Vastgoedontwikkeling

Vastgoed in de jaarrekening – vastgoedbeleggingen

Vastgoed in de jaarrekening - vastgoedbeleggingen Een vastgoedbelegging wordt niet gebruikt in de uitoefening van de eigen ondernemingsactiviteiten en wordt [...]
Lees verder
Vastgoedexploitatie

Vastgoed in de jaarrekening

Vastgoed in de jaarrekening Vastgoed in de jaarrekening kan onder andere in de materiële vaste activa, onder de voorraad of [...]
Lees verder
Vastgoedexploitatie Vastgoedontwikkeling

Vastgoed in de jaarrekening – onderhanden project

Vastgoed in de jaarrekening - onderhanden project Vastgoed dat voor rekening van een opdrachtgever gehouden wordt en waarvan de constructie [...]
Lees verder
Vastgoedexploitatie Vastgoedontwikkeling

Vastgoed in de jaarrekening – vastgoed in eigen gebruik

Vastgoed in de jaarrekening - vastgoed in eigen gebruik Vastgoed in eigen gebruik is vastgoed dat wordt aangehouden (door de [...]
Lees verder
Vastgoedontwikkeling

Vastgoed in de jaarrekening – vastgoed in voorraad (o.a. onderhanden werk)

Vastgoed in de jaarrekening - vastgoed in voorraad Vastgoed dat in het kader van de normale bedrijfsvoering voor eigen rekening [...]
Lees verder