Innovatie: WELL-certificering voor gebouwen

WELL is een flexibele bouwnorm gericht op het optimaliseren van de gezondheid en het welzijn van de mens en vertegenwoordigt de toekomst van modern design.

De WELL Building Standard onderzoekt hoe ontwerp, gebruik en gedragingen op de plaatsen waar we wonen, werken, leren en spelen kunnen worden geoptimaliseerd om de gezondheid en het welzijn van de mens te bevorderen.

WELL V2 bevat tien concepten over gezondheid (lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geest en gemeenschap). Elk concept bestaat uit functies met verschillende gezondheids- en welzijnsintenties. Functies zijn voorwaarden of optimalisaties.

Waarom WELL?

Betere gebouwen zorgen ervoor dat mensen beter functioneren.  WELL onderzoekt de impact van gebouwen en gemeenschappen om deze een grotere bijdrage te laten leveren aan onze gezondheid.

Hoe werkt WELL?

WELL werkt op een op punten gebaseerd systeem, met in totaal maximaal 100 punten plus 10 innovatiepunten per project. Alle optimalisaties hebben maximale puntwaarden. De puntwaarde van een element wordt bepaald door de kans op impact.

Na implementatie volgt certificatie. Vervolgens voeren externe WELL-experts periodiek prestatietests uit, om te controleren dat het WELL-gebouw functioneert als beoogd.

WELL certificatieniveaus

Op basis van randvoorwaarden worden de fundamentele projectspecifieke componenten van een goede ruimte benoemd die de basis vormen voor een gezond gebouw.

Projecten moeten aan alle randvoorwaarden voldoen, evenals een bepaald aantal punten om verschillende niveaus van certificering te behalen:

 

  • WELL Core Certification: 40 punten
  • WELL Certification Silver: 50 punten
  • WELL Certification Gold: 60 punten
  • WELL Certification Platinum: 80 punten

 

Projecten moeten minimaal twee punten en mogen maximaal 12 punten per concept verdienen.

Alle soorten gebouwen kunnen certificering aanvragen, op voorwaarde dat de eigenaar 25% of minder van het bruto vloeroppervlak van het project inneemt en het restant van de ruimte wordt ingenomen door huurders.

Meer weten over WELL?

Klik verder voor meer informatie over het WELL-proces of download hier een checklist

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.