Verhuurderheffing – Criteria 2020

Van verhuurders die op 1 januari 2020 meer dan 50 huurwoningen bezitten, wordt een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt de verhuurderheffing genoemd. De heffing wordt berekend over de WOZ-waarde van de huurwoningen.

De verhuurderheffing maakt deel uit van het woonakkoord. De opbrengst wordt gebruikt om de woningmarkt beter te laten functioneren.

Criteria 2020

Huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 737,14 per maand vallen onder de verhuurderheffing. Een verhuurder dient meer dan 50 van dergelijke huurwoningen te bezitten. De maximale WOZ-waarde voor de berekening van de verhuurderheffing bedraagt € 294.000. Voldoet de verhuurder aan deze criteria, dan bedraagt de (jaarlijkse) verhuurderheffing 0,562%.

Hoogte verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woningen van de verhuurder, verminderd met 50 keer de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. Hierover betaalt de verhuurder 0,562%.

Voorbeeld 1

Een verhuurder bezit op 1 januari 2020 100 woningen die verhuurd worden onder de huurgrens van € 737,14.

Alle woningen hebben een WOZ-waarde lager dan € 294.000 en de gemiddelde WOZ-waarde bedraagt € 190.000.

De WOZ-waarde van de woningen bedraagt € 19.000.000.

50 * € 190.000 = € 9.500.000

€ 19.000.000 – € 9.500.000 = € 9.500.000.

Hierover betaalt de verhuurder 0,562%. De verhuurderheffing bedraagt € 9.500.000 * 0,562% = € 53.390

Voorbeeld 2

Een verhuurder bezit op 1 januari 2020 150 woningen die verhuurd worden onder de huurgrens van € 737,14.

100 woningen hebben een WOZ-waarde van € 190.000. 50 woningen hebben een WOZ-waarde van € 320.000.

Voor de woningen met een WOZ-waarde van € 320.000 wordt € 294.000 als grondslag gebruikt (maximum).

De WOZ-waarde van de woningen bedraagt (100 * € 190.000) + (50 * € 294.000) = € 33.700.000. De gemiddelde WOZ-waarde per woning bedraagt 33.700.000 / 150 = € 224.667.

50 * € 224667 = € 11.233.333.

€ 33.700.000 – € 11.233.333 = € 22.466.667

Hierover betaalt de verhuurder 0,562%. De verhuurderheffing bedraagt € 22.466.667 * 0,562% = € 126.263.

Aangifte verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt via de Belastingdienst aangegeven en betaald. De aangifte en de betaling dient uiterlijk 30 september 2020 bij de Belastingdienst binnen te zijn.

Meer informatie?

Neem voor vastgoedfinanciering contact met ons op.Anno Vastgoed - Financieren van zakelijk vastgoed
Anno is de verbindende schakel tussen vastgoedfinancier en vastgoedeigenaar. Onze dienstverlening bestaat uit het arrangeren van vastgoedfinancieringen en het ontwikkelen, beheren en exploiteren van zowel bestaand als nieuw zakelijk vastgoed.